NYHET

Nu utbildar vi på hjullastare C2 (industriellt bruk). Ni kommer att få köra en modern och fräsch midjestyrd Caterpillar 906.
Kontakta oss för mer information

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

CERTIFIERADE UTBILDNINGAR

Av TYA godkänd truckinstruktör. Av TYA godkänd truckinstruktör

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
SBA Systematiskt brandskyddsarbete 2017-12-20T08:44:07+01:00
Loading...

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla verksamheter ska jobba systematiskt med brandskydd oberoende av storlek eller verksamhetsområden. I Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § står det att ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning ska:

”vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Detta görs genom det systematiska brandskyddsarbetet.

Vad vi erbjuder.

Att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet kräver tid, ekonomiska resurser och kunskap. För många företag kan det ta tid och fokus från verksamheten, särskilt för ledningen och nyckelpersoner. Det skulle vara bra med support från någon med hög kompetens och erfarenhet med brandskydd. Vi på Nordströms kan hjälpa er med just detta. Det kan innebära att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Oavsett om du är chef, skyddsombud, HR-chef eller på annat sätt har med företagets arbetsmiljöarbete att göra är du välkommen att förutsättningslöst höra av dig.

Konsult tjänster, coachning och rådgivning.

PRIS

Individuell prissättning per uppdrag.

På plats hos kund eller kommer till oss.

Vi har också flexibla lösningar och upplägg för alla typer av arbetsplatser, lösningar kan skräddarsys! Kontakta oss för mer info.

Vi hjälper er att:

  • Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet och utveckla en brandskydds policy.

  • Planera och fördela ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?

  • Utbilda personalen för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behöver ni? Planera och dokumentera utbildningar.

  • Utveckla instruktioner, rutiner och brandskyddsregler, för t.ex. heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning.

  • Teknisk brandskyddsbeskrivning. Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på ritningar , i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

  • Planera drift och underhåll för att brandskyddet ska fungera.

  • Planera och utföra övningar, dokumentera, uppföljning och planering återkommande övningar.

  • Kontroll och uppföljning av brandskyddsronder för att bibehålla säkerhetsnivån.

Utbildning för företag:

Vi erbjuder också utbildningar inom brandskydd, så som Grundläggande brandskyddsutbildning och Heta Arbeten. Utbildningar genomförs av vår diplomerade instruktör.

Kontakta oss för mer information eller ring Kjell på 070 369 15 21